onze projecten

Iedere inwoner van de gemeente Heerde kan een beroep doen op hulp en/of ondersteuning van de VHD.
We bezorgen warme maaltijden aan huis bij een grote groep ouderen, bezoeken mensen thuis en houden ze gezelschap, doen samen boodschappen met de hulpvrager, (begeleidend) autovervoer, enzovoort, enzovoort.
Alle vormen van hulpverlening zijn ondergebracht in één van onze projecten:

Centraal meldpunt

Het Centraal Meldpunt is een initiatief van het Vrijwilligers Platform, waarbij ongeveer 14 instanties aangesloten zijn.

Lees meer...

Tafeltje dekje

Dagelijks rijden een groot aantal vrijwilligers door onze gemeente om warme maaltijden rond te brengen.

Lees meer...

Individuele hulp

Onder individuele hulpverlening worden alle vormen van hulp gerekend die niet aan de andere projecten zijn toegewezen.

Lees meer...

Repair cafe

Elke derde woensdag van de maand kunt u met uw defecte apparaten naar het dorpshuis de Heerd komen.

Lees meer...

Wilt u ook vrijwilliger worden?

Bel dan het centrale meldpunt 0578-692525 en wij nemen contact met u op. U kunt dit ook kenbaar maken door het betreffende formulier in te vullen en ons per mail toe te sturen.

Actualiteiten

Meer nieuwsitems...

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Heerde

Hoewel dit niet altijd zichtbaar is, zijn veel mensen vanwege hun gezondheid, een handicap, of welke reden dan ook afhankelijk van hulp van anderen. Ook in de gemeente Heerde komt dat helaas  maar al te vaak voor.

Gelukkig zijn er voor deze mensen diverse officiële instanties waar ze kunnen aankloppen voor hulp zoals maatschappelijk werk en thuiszorg. Toch zijn er ook veel voorbeelden van hulpvraag waarvoor men niet bij een professionele instantie terecht kan en waarbij men geen beroep kan doen op familie, buren of kennissen.

In dat geval kan de Vrijwillige Hulpdienst Heerde (VHD) een nuttige aanvulling zijn op het gebied van hulpverlening.

De VHD is een organisatie van enthousiaste vrijwilligers die sinds 1980 actief is voor alle inwoners van de gemeente Heerde. Onze vrijwilligers bieden op verzoek belangeloos hulp aan ingezetenen van de gemeente Heerde die hulp nodig hebben en daarvoor niet direct bij een officiële instantie terecht kunnen.

Geloofsovertuiging, politieke voorkeur, leeftijd en dergelijke spelen daarbij geen rol.

Kortom: de hulp die de VHD biedt is voor iedereen bestemd, voor mannen en vrouwen van alle leeftijden, uit alle lagen van de bevolking.

meer over VHD Heerde