Organisatie

Organisatie

De VHD is een goed geoliede machine die geleid wordt door een enthousiast 7-koppig bestuur, ondersteund door een aantal projectcoördinatoren en ruim 150 vrijwillig(st)ers.

De VHD biedt diverse soorten hulp en ondersteuning welke zijn ondergebracht in een aantal projecten. Elk project heeft een of meerdere coördinatoren die het eerste aanspreekpunt zijn voor de  vrijwilligers.
De coördinatoren worden op hun beurt ondersteund door het bestuur.

Het meest omvangrijke project van de VHD is met afstand Tafeltje Dekje.

Dit project kunnen we hoofdzakelijk uitvoeren dankzij een jaarlijkse subsidiebijdrage van de gemeente Heerde. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de VHD ieder jaar (financiële) verantwoording afleggen aan de gemeente.