Individuele hulp

Individuele hulp

Onder individuele hulpverlening worden alle vormen van hulp gerekend die niet aan de andere projecten zijn toegewezen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om:
–    begeleidend autovervoer binnen de gemeente Heerde en de regio Zwolle-Apeldoorn naar een huisarts, ziekenhuis, fysio, tandarts, familie, supermarkt, kapper, enzovoort;
–    samen wandelen, boodschappen doen, helpen bij het omgaan met een rolstoel;
–    voorlezen aan ouderen of slechtzienden;
–    het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers;
–    huis- en tuinklusjes
–    enzovoort, enzovoort.

De vragen om individuele hulp kunnen eenmalig zijn, maar ook gedurende een van tevoren afgesproken langere periode.

Degene die de hulp nodig heeft is meestal zelf de aanvrager, maar ook de familie, huisarts, thuiszorg, WMO loket, mantelzorger, enzovoort kunnen een hulpvraag indienen.