Doelstelling

Doelstelling

De Vrijwillige Hulpdienst Heerde is een algemene stichting die tot doel heeft maatschappelijke hulp te verlenen aan ouderen, jongeren, gehandicapten en andere hulpbehoevenden en mantelzorgers die om welke reden dan ook geen beroep kunnen doen op professionele hulp, familie of kennissen.

In de praktijk maken ouderen verreweg het meest gebruik van onze hulpverlening.

We hopen daarmee ouderen uit hun isolement te halen, en anderzijds stellen we ze in staat om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.